زهور حسين – لوللغرام حاكم Zohar Hussein – If not for Love

 

لوللغرام حاكم .. كنت اشتكي امري وأقول الحبيب ظالم .. بكاني طول عمري

If it weren’t for Love, o Ruler ..  I would have complained about my orders and said the Darling is an Oppressor .. I would have cried for my whole life ..

Si ce n’était pas pour l’Amour, o Règle .. je me serais plainte de mes ordres et j’aurais dit “Le Chéri est un Oppresseur”.. j’aurais pleuré toute ma vie ..